faculties_present_img

График за преместване на изпити за ликвидационната сесия 2017г.

Във връзка с продължаващия ремонт и реновиране на залите: 1151, 1152, 1153, 1154, 3129, 3239, изпитите от ликвидационната сесия предвидени да се проведат там ще бъдат изместени в други зали. 

Актуалните графици за провеждането на изпитите в тези зали ще бъдат ежедневно определяни от Учебен отдел и публикувани на сайта на ТУ - София..

График с преместените изпити за дните 15, 16 и 18 септември може да видите тук.  

График с преместените изпити за дните 19, 20 и 21 септември може да видите тук.

Следете за актуализация на информацията!