faculties_present_img

Стартират конкурсите за именни стипендии на фондация „ЕВРИКА"

 За шестнадесета поредна година фондация „ЕВРИКА" обявява конкурс за студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет научни области: Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Математика на името на акад. Никола Обрешков; Физика на името на акад. Георги Наджаков; Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; Медицина и биология на името на акад. Методи Попов; Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов; Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев; Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски; Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето и Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За пета поредна година, след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии, ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за именните стипендиите и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение а  учебната 2018/2019 г .

Най-добрите кандидати по документи  ще  бъдат поканени на разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.

Срокът за подаване на документите е от 01. 09. 2018 г. до 15. 10. 2018 г. Кандидатите трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/

  • Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;
  • Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2018/2019 година;
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
  • Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  / до 3 страници /.

        За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/.