faculties_present_img

Реновиране на университетския музей

Museum-TU.png

Уважаеми възпитаници, приятели и партньори на ТУ-София,

Обръщаме се към Вас с покана да подкрепите Техническия университет – София в новото му начинание - реновирането на университетския музей!

Инициативата е част от Кампанията „Ако си дал, не си живял напразно…“   и е под патронажа на Ректора на ТУ-София – проф. дтн инж. Георги Михов. Главен организатор на проявата е център „Кариера и възпитаници (алумни)“.

 Музеят на ТУ-София е създаден през 1984 година и се състои от постоянна изложба на експонати и фотоси от научно-техническото културно наследство. С реновирането на музея, символ на техническото образование и наука очакваме да постигнем осезаемо въздействие на гордост у възпитаниците и чувство на принадлежност към институцията. Чрез инициативата целим да покажем пътя на реализираната мечта, пътя на успеха и пътя на покорените върхове.

Подкрепата си може да изразите по различен начин, включително и като внесете средства по банков път по сметката на ТУ - София:

 IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01, BIC: BNBG BGSD в БНБ /за реновирането на университетския музей/.

С подкрепата си Вие ще спомогнете за насърчаването на интереса към техническото образование, за утвърждаването на репутацията и издигане на престижа на най-големия технически университет в България.

С признателност към Вашите добри намерения!


Повече информация може да получите на тел. 02 965 34-40 – център „Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София или на alumni.tu-sofia.bg