faculties_present_img

Нови семестриални такси за учебната 2017-2018 г.

  • Редовно обучение държавна поръчка

На основание Решение №240 на Министерския съвет на Република България, от 27.04.2017 г., са утвърдени таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти държавна поръчка за учебната 2017/2018г. , съгласно заповед № 1682 /31.05.2017г. Повече информация може да получите тук.

  • Платено обучение

​На основание чл. 95 ал.4 от Закона за висше образование и Протокол № 6 на АС на ТУ - София от 05.07.2017 г. са определени таксите за платено обучение на студенти (бакалаври и магистри) за I и II семестър и докторанти за уч. 2017/2018 г., съгласно заповед № 2238/17.07.2017 г. Повече информация може да получите тук.