faculties_present_img

Студентска мобилност по програма Еразъм+ (обучение, практика)

SMn.jpg


КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ (обучение)

На основание Двустранни договори между ТУ - София и чуждестранни Университети, Факултет ФАИО обявява за учебната 2017/2018 година за всички желаещи студенти и докторанти свободни конкурсни места за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма ”Еразъм+“, включващо семестриално обучение, подготовка на курсова работа, дипломна работа, докторска дисертация за студенти от образователно квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ФАИО и всички желащи да вземат участие в програмата редовни студенти и/или докторанти учащи в ТУ- София.

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.

 

КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ( Практика )

На основание Двустранни договори между ТУ - София, чуждестранни универиситети и фирми, Факултет ФАИО обявява за учебната 2017/2018 година свободни конкурсни места за СТУДЕНТСКА мобилност ПО ПРОГРАМА “Еразъм+” Практика на студенти от образователно квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от ТУ- София.

Списък със свободните места и изискванията към кандидатите може да видите на този линк.