faculties_present_img

Конкурс за места за студентска мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+

SM_obuchenie.jpg


КОНКУРС ЗА МЕСТА ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ( Обучение )

На основание Двустранни договори между ТУ - София и чуждестранни  университети, Факултет ФАИО обявява за учебната 2019/2020 година за всички желаещи студенти и докторанти следните свободни конкурсни места за участие в мобилност с цел обучение по програма ”Еразъм+“, включващо  семестриално обучение, подготовка на курсова работа, дипломна работа, докторска дисертация за  студенти от образователно–квалификационна степен бакалавър/магистър/докторант от всички факултети желаещи  да вземат участие в програмата  редовни студенти и/или докторанти  учащи в ТУ- София, както следва:

Списък със свободните места може да видите на този линк.

Pазмер на месечния Еразъм+ грант: 520 евро.
(Австрия, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Гърция, Кипър)

Pазмер на месечния Еразъм+ грант: 470 евро.
(Словакия, Словения, Македония)
 
 Web site: elfe.tu-sofia.bg - Информация за договорите е качена в сайта на ФАИО
( раздел Erasmus+)
 Линк за срокове и процедури за кандидатстване:
 http://web2.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html 
 
Изисквания към кандидатите:

  • Да са редовно обучение на образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или докторант.
  • Да  имат успех от предходна година  „добър“.
  • Владеещи английски език.

 
Кандидатите трябва да подадат следните документи в канцеларията на факултета:
 
      1. Заявление за участие в конкурса.
      2. Академична справка или Уверение за студентско състояние  и среден успех от следването .
     
За справки се обръщайте към Декана на факултета или факултетния координатор по програма „Еразъм+“:
проф. д-р инж. Taшо Ташев, каб. 2316, тел. 0888 232 951,
е-mail: t_tashev@tu-sofia.bg
Ася Ангелова, каб. 1106,тел.(02)965 33 37/088 469 0682,
е-mail: asia_angelova@tu-sofia.bg