faculties_present_img

Прием за учебната 2017 - 2018 г. в Технологично училище Електронни системи към ТУ - София

TUES_TU_2017_2018.jpg

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ към Технически университет – София (ТУЕС) е създадено през 1988 г. като част от структурата на Техническия университет – София. Целта е била да се създаде средно учебно заведение, което да подготвя кадри със средно образование в областта на компютърните науки и информационните технологии. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В Технологично училище ” Електронни системи” (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2016/2017 година.

Приемни изпити

За учебната 2017/2018 година в ТУЕС към ТУ - София ще се приемат ученици по следните специалности:

  • Системно програмиране  с код 4810201 – 3 паралелки, всяка по 26 ученици
  • Компютърни мрежи с код 5230502 – 1 паралелка от 26 ученици.

Специфични профилиращи дисциплини за всяка специалност

За специалност „Системно програмиране” се извършва специализирано обучение по дисциплините: Обектно ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Интернет програмиране, Системи за управление на бази данни, Компютърна графика и мултимедия.
За специалност „Компютърни мрежи” специализиращите дисциплини са: Автоматизация на проектирането в електрониката, Вградени микрокомпютърни системи, Електронни измервания, Изграждане и диагностика на компютърни мрежи, Глобални мрежи, Мрежови протоколи и технологии  и Комуникационни технологии.
Пълният курс  на обучение от 9. до 12.  клас  дава възможност за придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование, както и за  придобиване право за явяване на държавни изпити за степен на  професионална  квалификация. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен 12. клас и положени  държавни квалификационни изпити по теория и практика на специалността. Завършеното професионално образование се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

 

Повече информация

  • за училището
  • за специалностите
  • за преподавателския състав
  • за извънкласните форми на обучение
  • за условиятаа за кандидатстване и подаване на документи
  • за контакти

може да откриете ТУК.