faculties_present_img

Кандидатстудентска кампания 2017

adm.png

 

 

 

 

 

 

В ТУ-София може да се кандидатства и само с матура по:

 

  •  български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ , „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“.
  • математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.
  • физика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“.
  • география – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.
  • по история – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.
  • чужд език – за специалностите „Публична администрация“ и „Стопанско управление“.

 

Приемане на документи и такси за кандидатстване:
  •  в ТУ – София – Център по информационни ресурси (ЦИР), блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

(от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
(от 8.30 до 16.00 ч.)

(вкл. 24 юни (събота), 25 юни (неделя)
и 01 юли (събота)) 

  •   по интернет
 (от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
  •  в регионалните центрове и бюра за приемане  на документи
(от 19.06.2017 г. до 01.07.2017 г.)*
(от 8:30 до 16:00 ч.)
( вкл. 24 и 25 юни - 
събота и неделя, и 01 юли (събота) )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кандидатстващи само с предварителни изпити и/или държавни зрелостни изпити  

от 19.06.2017 г. до 05.07.2017 г. (вкл. 24 юни (събота), 25 юни (неделя), 01 юли (събота) и 02 юли (неделя)).

 

 
 
Актуална ифнормация за кандидатстудентската кампания може да намерите на сайта: priem.tu-sofia.bg