faculties_present_img

Стартира проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01

Proekt_podobrenie_bl3.jpg

На 02.11.2016 г. стартира проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“.

Проектът се осъществява по Процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 3 500 000 лева, от които 2 975 000 лева европейско и 525 000 лева национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Това е вторият мащабен проект за модернизиране на образователната инфраструктура  на Техническия университет-София, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОПРР.

На 20.12.2016 г. от 14:00 ч. в залата на Академичния съвет на Техническия университет София ще се проведе пресконференция, която е първото публично събитие за представяне на проекта.

Поканата за предстоящата пресконференция може да изтеглите от тук.

Повече информация за проекта може да получите от  тук.