faculties_present_img

Покана за асоциирани партньори към Център за компетентност по растителна феномика

Във връзка с „Изграждане и развитие на Център за компетентност по растителна феномика за прецизно земеделие„, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Министерство на образованието и науката /ОП НОИР на МОН 2014 г. – 2020г., водещият партньор Селскостопанска академия – ССА, гр. СОФИЯ и Тенически университет-София (партньор в проекта) отправя покана по открита процедура за избор на асоциирани партньори.


Заинтересованите организации могат да намерят необходимите документи: