faculties_present_img

Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 04.02.2019 г.

Pilots_v3_1.jpg

Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение  No BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 04.02.2019 г. провеждане на курс за теоретично обучение на Любител пилот на самолет – PPL(A).

Справки и записвания на тел.:  02/ 965 20 35, 02/ 965 20 39,  0888 356 565,  0886 846 376

или на адрес:  София 1000, бул. „Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинети 10111 и 10114.