faculties_present_img

Теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 28.05.2018 г.

Pilots_v3_1.jpg


Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Удостоверение за Одобрение  No BG/ATO-005 от 08.04.2013 г.) започва от 28.05.2018 г. провеждане на курсовe за теоретично обучение на пилоти за гражданската авиация:

1.Любител пилот на самолет – PPL(A).

Справки и записвания на тел.:  02/ 965 20 35, 02/ 965 20 39,  0888 356 565,  0895 581 404
 
или на адрес: София 1000, бул. „Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинети 10111 и 10114.