faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2019г.

Diplom_v3.jpg

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2018г.

 

 

 

 

Енергомашиностроителен факултет виж

Факултет по телекомуникациивиж