faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2017г.

Diplom_v3.jpg

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2017г.
 

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт  виж