faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2018г.

Diplom_v3.jpg

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2018г.


 

 

 

 

 

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) виж

Факултет за английско инженерно обучение виж

Факултет Електронна техника и технологии виж

Факултет по транспорта виж

Електротехнически факултет виж

Факултет Автоматика виж

Факултет Компютърни системи и технологии виж

Машиностроителен факултет виж