faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2017г.

Diplom_v3.jpg

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2017г.


 

 

 

 

Колеж по енергетика и електроника виж

Стопански факултет виж

Енергомашиностроителен факултет виж

Машинно-технологичен факултет виж

Машиностроителен факултет виж

Факултет по телекомуникации виж