faculties_present_img

Тържествено връчване на дипломи на бакалаври и магистри през 2017г.

Diplom_v3.jpg

Актуална информация за тържественото връчване на дипломите на Випуск 2017г.
 

Електротехнически факултет виж

 

Факултет Автоматика виж

 

Факултет Компютърни системи и технологии виж

 

Стопански факултет виж