faculties_present_img

Еднократни стипендии за успех на редовни студенти

Еднократните стипендии за успех на редовните студенти по заповед № 1688/31.05.2017 г. ще се ИЗПЛАЩАТ
в кабинет 1341 ( блок 1, ет. З, кабинет 1341) от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:30 ч.
както следва:

13.06.2017 г. -  26.06.2017 г.

03.07.2017 г. -  21.07.2017 г.

16.10.2017 г. -  25.10.2017 г.


Студентите, на които в заповедта е посочено начин на получаване по банка, ще имат превод на еднократна стипендия за успех в края на месец юни 2017г..

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ получаващи еднократни стипендии

Главен счетоводител: маг.ик. Мария Иванова