faculties_present_img

Дни на отворените врати 2018

Open_Days_18_v11.jpg

На 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. в Техническия университет – София ще се проведат „Дни на отворените врати - 2018“. Основната цел на събитието е бъдещите кандидат-студенти да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение, с високата технологичност на оборудването и с добрите перспективи за тяхното развитие. Поканени са ученици от гр. София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени лаборатории по: опто-електроника и оптични комуникации, видео-комуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехароника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и други. Ще бъдат показани съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и други.
 

Дните на  отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на университета.

Пълен списък с лабораториите на университета: тук