faculties_present_img

Дни на отворените врати 2017

Open_Days_03_17.jpg

На 28.03.2017 г. и 29.03.2017 г. в Техническия университет – София ще се проведат „Дни на отворените врати - 2017“. Основната цел на събитието е бъдещите кандидат-студенти да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение, с високата технологичност на оборудването и с добрите перспективи за тяхното развитие.

Поканени са ученици от гр. София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще бъдат отворени лаборатории по: оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехароника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропороцесорна  схемотехника и други. Ще бъдат показани съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и други.

Дните на  отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на университета.

Пълен списък с лабораториите на университета: тук