faculties_present_img

Стипендии на докторанти за месец Ноември 2017


Стипендиите на докторантите за месец Ноември 2017г. ще бъдат преведени на 17.11.2017 г.

Сметките ще бъдат захранени със съответните суми на 17.11.2017 г.  след 16 часа.
 

Гл. счетоводител:  маг. ик. Мария Иванова