faculties_present_img

„Дни на физиката“ от 18 до 21 април 2018 г.

Physics Days2018.jpg

Мероприятието се провежда в рамките на “Дни на науката” на ТУ-София и се организира от Катедра по приложна физика повече от 15 години.


Основната цел на тези дни е да популяризира физиката между студентите на ТУ-София. За студентите се изнасят научно-популярни и научни лекции и доклади от студенти и преподаватели от различни университети, както и от известни български физици в страната и чужбина. 


За контакти:                                                                                            За повече  информация:
проф. дтн С.Александрова salex@tu-sofia.bg                               уеб сайт: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html
проф. д-р И. Копринков igk@tu-sofia.bg
доц. д-р Е.Халова ehalova@tu-sofia.bg