faculties_present_img

Машинно-технологичен факултет – връчване на дипломи 2014

Тържествено връчване на дипломите на випуск 2014 на МТФ, специалности МТТ и КПТМ, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ ще се проведе на 13.02.2015 г. от 14:00 часа в зала 3239.
 
Получаването на тоги  ще става срещу лична карта в зала 2114/Г от 13:00 часа до 13:30 часа на 13.03.2015г.
Абсолвенски шапки ще се продават в копирен център "Дилекс" - бл. 1, ет. 1 (до Студентски съсвет, 1154Б) - цена 15 лв.

Поканват се всички студенти, преподаватели и служители на тържеството.

Декан на МТФ: проф. д-р инж. Г. Тодоров