faculties_present_img

Тържествено връчване на нови дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности

Уведомяваме Ви, че връчването на новите дипломи за придобитите научни степени и заети академични длъжности към 30.11.2017г.., ще се извърши тържествено от Ректора на ТУ - София, както следва:

  • за придобитите научни степени - на 4 декември 2017 г. (понеделник) в заседателната зала на АС от 13:00 ч.

  • за заетите академични длъжности - на 5 декември 2017 г. (вторник) в заседателната зала на АС от 13:00 ч.

Каним Ви да присъствате лично, както и да информирате заинтересованите лица и членовете на научни журита, за участие в тържеството.

Документи за издаване на дипломи ще се приемат до 24.11.2017 г. в каб. 1232.