faculties_present_img

Новият ректор на ТУ – София е проф. дтн инж. Георги Михов

На състоялото се Общо събрание на 13 ноември 2014 г. проф. дтн инж. Георги Михов беше избран за ректор на Техническия университет – София.

Биографична справка