faculties_present_img

Прием в магистърско обучение за учебната 2018-2019година

Master Degree-v6.jpg
 

​​ Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Всичките 17 факултета на ТУ предлагат магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено в:

Задочното обучение е само платено