faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец Октомври и Ноември 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  Октомври и Ноември 2017г. са преведени по сметките на 24.11.2017г. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова