Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Машиностроителен факултет
Специалност: Машиностроене и уредостроене
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Професионално направление 5.1 “Машинно инженерство”


Магистърските програми в специалност “Машиностроене и уредостроене” имат за цел да доразвият познанията получени при обучението в образователната степен “бакалавър” в следните направления:

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА МЕТРОЛОГИЯ, ФИНА МЕХАНИКА И ОПТИКА ПОЛИ...
Още...