faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Топлоенергетика

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Топлоенергетика

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема
студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР” по специалност
„Топлоенергетика и ядрена енергетика”
 

Описание:

Срок за обучение: 1,5 години;
Форма на обучение: модулна
 

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молба
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
 

Краен срок: 2018-10-08

Допълнителна информация:

Срок за подаване на документи: от 17.09.2018 г. до 08.10.2018 г.

Резултати от класирането: 10.10.2018 г.

Начало на учебната 2018 / 2019 година: 15.10.2018 г.

Документите се приемат в канцеларията на катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, кабинет № 2348 – II блок на ТУ–София,  тел. 02 965 23 59, Анелия Божилова.