НИЛ „Мехатроника”

mechatronics_.jpg

Лаборатория „Мехатроника“ е създадена през 2003 година и има факултетен статут. Първият й ръководител от МФ е проф. д-р Тодор Нешков. Екипът на лабораторията има дългогодишен опит в областта на приложението на мехатронния подход при:

  • проектиране  конструиране на мехатронни системи и други
  • автоматизацията на дискретното производство;
  • автоматизираните системи за управление;
  • роботика;
  • използване на CAD/CAM/CAE и CIM системите;

През годините членовете на лабораторията са работили по множество национални и международни изследователски и образователни проекти. Резултатите от тези проекти са намерили приложение в индустрията и висшето образование.

Екипът на лабораторията включва трима доктори и шест дипломирани магистри с висока квалификация в решаването на инженерни проблеми. Четирима от екипа са редовни докторанти, работещи по тематика свързана със съвременните инженерни подходи и CAD/CAM/CAE технологии.          

Лабораторията е основател и активен член на Националния клъстер “Мехатроника и автоматизация”, обединяващ 21 предприятия и институти у нас.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4237 

Ръководител:

проф. д-р инж. Любомир Димитров
Имейл: lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2996
Кабинет: 4421

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg/labs/ability/106