Преглед на обява - Организатор, сграден фондОтделОтдел "Експлоатация на сградния фонд"
ДлъжностОрганизатор, сграден фонд
Описание и изисквания
  • образование – средно;
  • трудов стаж - минумум 5 години на ръководна длъжност; 
  • компютърна грамотност;
  • умения за работа в екип, управление на персонала, материална отговорност.
Необходими документи
  • заявление;
  • автобиография (CV);
  • диплома за завършено образование и за допълнителна квалификация.
Краен срок29-08-2017
Място за подаване на документи

Технически университет - София в отдел "Човешки ресурси", блок 1, етаж 3, кабинети 1342 и 1344, телефони за справка 02/ 965 3205 и 02/ 965 2624