faculties_present_img

Специалности

    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2307-Б 

Студентска канцелария:

Милена Спасова
Email:
Тел.:02 9652351

Деканска канцелария: