faculties_present_img

Технически колеж - Казанлък

Kaz_01_.jpg

Колежът е основан с ПМС № 187 от 31.08.2017 г. (ДВ.бр. 72/2017) за обучение на студенти по специалност "Технология на машиностроенето", от професионално направление "Машинно инженерство".

Завършилите успешно тригодишния курс на обучение продобиват висше образование с образователно - квалификацоинна степен "Професионален бакалавър".

Страница на колежа