faculties_present_img

Международен семинар по нови подходи за обработка на многомерни сигнали “NAMSP 2020”

ИмеМеждународен семинар по нови подходи за обработка на многомерни сигнали “NAMSP 2020”
Начална дата09-07-2020
Крайна дата11-07-2020
Място на провежданеТехнически университет – София, гр. София, България
Резюме

Целта на семинара е да привлече изследователи, работещи в различните области на приложение на обработката на многомерни сигнали като телекомуникации, компютърно зрение, биоинформатика, дистанционен екологичен мониторинг, селскостопанска дейност, горско стопанство и др. Семинарът включва теми като: Обработка на многомерни изображения, клъстеризация на хетерогенни данни, получавани от сензори, пространствено-времево филтриране, многомерна интерполация, многомерна сегментация на обекти, многоракурсно представяне, пространствена визуализация, виртуална и разширена реалност и др. Поканват се всички автори да представят наскоро получени резултати в различните тематични области, да обменят идеи и да изградят контакти за бъдещо сътрудничество.

Уеб страница http://rcvt.tu-sofia.bg/NAMSP2020