faculties_present_img

XI национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2020"

ИмеXI национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2020"
Начална дата14-05-2020
Крайна дата15-05-2020
Място на провежданеНационален дом на науката и техниката гр. София, ул. Г. С. Раковски №108
Резюме

ХI-та националната конференция с международно участие "ELECTRONICA 2020" е технически ко-спонсорирана от IEEE (IEEE конференция # 50406).
Приетите и представените доклади ще бъдат предадени за включване в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science. Работният език на конференцията е английски.
ЕЛЕКТРОНИКА 2020 ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни специалисти. Предвижда се участие на водещи фирми от бранша и кръгла маса. Ще се организира изложба и кариерен форум.
Конференцията се организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения, Техническия университет - София, Факултета по електронна техника и технологии при ТУ – София, IEEE - българска секция и със съдействието на Федерацията на научно-техническите съюзи в Р. България, Българската академия на науките, Университета по приложни науки - Офенбург, Техническия университет в Рига и водещи фирми в областта на електрониката.

Уеб страницаhttp://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28