faculties_present_img

Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища

ИмеСедма национална конференция по електронно обучение във висшите училища
Начална дата20-09-2018
Крайна дата23-09-2018
Място на провежданеХотел Самоков, курортен к-с Боровец
Резюме

Основни цели на конференцията са:

  • да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;
  • да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
  • да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.

Темите на конференцията са:

  • Методологически и теоретични (педагогически, технологични, психологически, социални и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;
  • Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение: платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.;
  • Дигиталното поколение и образователната система; • Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
  • Качество на електронното обучение;
  • Възможности и ограничения на електронното оценяване. Автентикацията на студентите и антиплагиаризма – инструменти за повишаване на качеството на електронното дистанционно обучение.

 

Конференцията се организира от Национален център за дистанционно обучение’; Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Технически университет – София.

 

Уеб страницаhttp://ncel.e-center.uni-sofia.bg