faculties_present_img

XXI-ва Национална конференция с международно участие СЛИВЕН’2017

ИмеXXI-ва Национална конференция с международно участие СЛИВЕН’2017
Начална дата30-06-2017
Крайна дата02-07-2017
Място на провежданеТехнически Университет – София, Факултет и Колеж – Сливен
Резюме

В рамките на „Дни на науката на ТУ-София”, Факултет и Колеж – Сливен ще бъде домакин на 21-то издание на Национална конференция с международно участие „СЛИВЕН’2017".

Тематиката на конференцията покрива седем основни направления:
Машинна механика и транспорт

 • Машиностроителна техника и технологии
 • Механика на флуидите, топло- и масопренасяне
 • Електротехника, електроника и автоматика
 • Технологии, техника и дизайн на текстила и облеклото
 • Математика, физика и химия
 • Педагогика и мениджмънт

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши на сайта на конференцията.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани съобразно тематиката си в научните списания:

 • ”Механика на машините”
 • ”Машиностроене и машинознание”
 • ”Топлотехника”
 • ”Известия на съюза на учените-Сливен“
 • ”Известия на ТУ-Сливен”
Уеб страницаhttp://www.tu-sliven.com/Konference/Sliven/KonfSliven.html