faculties_present_img

40-та Юбилейна Конференция „Международен Пролетен Семинар по Електронни Технологии– ISSE 2017

Име40-та Юбилейна Конференция „Международен Пролетен Семинар по Електронни Технологии– ISSE 2017
Начална дата10-05-2017
Крайна дата14-05-2017
Място на провежданеВитоша парк-хотел, гр. София, ул. Росарио, № 1
Резюме

Форумът е предназначен за учени и инженери от академичните среди и индустрията. Като част от мероприятията на IEEE CPMT, в сферата на интереси на конференцията попадат следните области: научни, инженерни и производствени аспекти на материали, компоненти, модули, хибридни и микро-електронни системи за всички електронни приложения. Това включва технология, избор, моделиране и симулация, характеризиране, приложение, монтаж, свързване, корпусиране, управление на топлинните процеси, надеждност и тестване на материалите и системите. Акцентът е поставен върху изследванията, анализите, разработването, приложенията и производствените технологии, които спомагат за постигането на напредък в състоянието на изследванията по темите към момента.

Тематиката на конференцията покрива следните направления:
A.  Нови материали, компоненти и процеси

B.  Управление на термични процеси

C. Съвременни технологии за корпусиране и свързване

D. Тестване, надеждност и управление на качеството

E.  Моделиране и симулиране на процеси

F. Опазване на околната среда и екологични ефекти при електронните технологии

G. Нанотехнологии, Наноматериали и Наноелелктроника

H.  Електромагнитна съвместимост

I.  Сензори, актуатори и микросистеми

J. Образователни и информационни технологии в електронното производство

K.  Дискретни и интегрални компоненти


Абстрактът трябва да бъде подаден в MS-Word (не по-стара верися от 2003) и PDF формати (http://isse2017.tu-sofia.bg/abstracts.html). Абстрактите ще бъдат рецензирани. Срокът за подаване на абстакти и регистрационна форма за абстрактите е до 10.02.2017г.

Приетите и презентирани по време на конференцията доклади, ще бъдат публикувани в Сборника на конференцията, индексиран в IEEE Xplore Digital Library, SCOPUS и други популярни научни бази данни.

Таксата правоучастие за български участници е 250 лв. при регистрация в срок до 31.03.2017г. и 300лв. при регистрация след 31.03.2017г. Таксата включва още:

 - Конферентни материали (сборник с резюмета, брошура на програмата, статии на ISSE2017 на USB флаш, конферентна чанта); 

 - Кафе-паузи и напитки;

 - Официален прием и Гала вечеря;

 - Туристическа обиколка.

За гостите на София, вариантите за настаняване в близост до локацията на конференцията са следните:

 - Витоша парк-хотел (http://vitoshaparkhotel.com)

 - Хостел Информа (http://www.informaintellect.com/)

 - Център за международни срещи "Хелмут Бьоме" (http://ibz.tu-sofia.org/)

  За допълнителна информация за цените и условията за настаняване, както и за заявки за резервации, моля, пишете ни на е-мейл isse2017@tu-sofia.bg

Уеб страницаhttp://isse2017.tu-sofia.bg/