faculties_present_img

15-та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017

Име15-та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017
Начална дата01-06-2017
Крайна дата03-06-2017
Място на провежданеТехнически университет – София, Електротехнически факултет, бл.12
Резюме

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в 15та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017.

Първата конференция ЕЛМА е проведена през м. ноември 1975 г. във Варна. Стартирала като форум по електрически машини, в годините обхватът на конференцията се разширява и включва всички аспекти на съвременното електроинженерство. Основната цел е да се даде възможност на учени, изследователи, производители, инженери и докторанти да се срещат, споделят и обсъждат резултати от теоретични и експериментални изследвания, използване на нови материали и прилагането на новите технологии.

Авторите трябва да изпратят разширено резюме за всеки от предложените доклади. Резюметата ще бъдат рецензирани от двама рецензенти. Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сборник с трудовете на конференцията и изпратени на IEEE Xplore® Digital Library за разпространяване в научни бази данни.


 Работен език:  английски

Уеб страницаhttp://elmaconf.tu-sofia.bg