faculties_present_img

12-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ'2018)

Име12-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ'2018)
Начална дата01-07-2018
Крайна дата03-07-2018
Място на провежданегр. Созопол
Резюме

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в дванадесетата международна конференция с екскурзия Авангардни Производствени Технологии (АМТ2018), която ще се проведе в рамките на „Дни на науката“ в гр. Созопол.

Основната цел на AMT2018 е да предостави възможност за представяне на идеи и решения в областта на съвременната теория, технология и практически приложения при съвременните производствени системи, използвани в различни направления в индустрията.

Докладите на конференцията ще бъдат отпечатани в специален брой на „Advanced Manufacturing Technologies”, ISSN 1313-4264.

Избраните доклади от AMT2018 ще бъдат предложени за публикуване в научния журнал "Archives of Mechanical Technology and Materials", ISSN 2450-9469 -  Издание на Техническия университет в Познан и Комисия по машиностроене на Полската академия на науките, Полша. Всеки предложен доклад е необходимо да бъде изнесен на AMT2018 и да бъде значително разширен по отношение на общото техническо съдържание и резултатите от научните изследвания.
Работни езици: английски

Уеб страницаhttp://amt.tu-sofia.bg/