faculties_present_img

Шеста Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“

ИмеШеста Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Начална дата11-10-2018
Крайна дата13-10-2018
Място на провежданеТехнически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“
Резюме

Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2018“с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и вирту­ал­ни музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерски и конструк­тив­ни проекти). Основната цел е привличането на учени, изследователи и специалисти от различни научни области - дизайнери, музейни и библиотечни работници, специалисти реставратори, архитекти, строи­телни инженери и геодезисти, свързани с обследване, опазване, рестав­рация на и социализация на недвижимите паметници на културата като част от културно-историческото наследство.

Тематиката на конференцията покрива следните направления:

1. Съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство.

2. Технически иновации и средства при създаване на интерактивни експозиции. Изграждане на съвременна музейна среда и интерaктивни експозиции.

3. Съвременни средства за възпроизвеждане и пренос на данни; Механизми за адаптивно управление на информационни потоци.

4. Реставрация и социализция на културно-историческото наследство.

5. Методология и образование за опазване на архитектурното наслед­ство.

6. Национално наследство при интериора и мебелите.

Уеб страницаhttp://design.tu-sofia.bg/conference