Специалност "Автотранспортна техника"

За специалността

Няма текст

Защо да избера тази специалност?

Няма текст

Какви са изискванията за прием?

Няма текст

Какво ще уча?

Няма текст

Възможности за студентска мобилност

Няма текст

Моята реализация

Няма текст

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

проф. д-р инж. Стефка Неделчева
Email: stefned@tu-sofia.bg
Кабинет: 2203

доц. д-р инж. Сашко Ламбов
Email: silambov@tu-sofia.bg
Тел.:044-667 709

маг. инж. Ива Тарагошева
Email: noting@tu-sofia.bg
Кабинет: 1213