faculties_present_img

Специалност "Информационни технологии в транспорта (на английски език)"

За специалността

Няма текст.

Защо да избера тази специалност?

Няма текст.

Какви са изискванията за прием?

Няма текст.

Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Няма текст.

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК: ITT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по електроника


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sevinch_mehmed@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441
Тел.:02 965-2484

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Деканска канцелария:

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А