faculties_present_img

Стипендианти на АББ България

Качественото образование на младите хора е ключово условие за създаването на силни и отговорни професионалисти в съвременната индустрия. Като глобален лидер и социално отговорна компания АББ България силно вярва, че подкрепата на изявените таланти в инженерните науки още от началото на техния професионален път е важна стъпка и дългосрочната инвестиция в по-доброто бъдеще за всички, затова през 2017г. компанията подкрепи бъдещите инженери, обучавани в Технически университет - София чрез стипендиите на фондацията "Юрген Дорман" и АББ-Талант.

Стипендиантските програми на АББ България дават шанс на млади специалисти в областа на инженерните науки да започнат своята кариера в международна компания и да получат възможност да се докоснат до процесите и начина на работа и да работят с технологии, които имат положително въздействие върху света около нас. В същото време тя осигурява на стипендиантите финансова стабилност, за да завършат спокойно образованието си.

За 2017г. стипендиантите на „Юрген Дорман" са:

  • Симеон Георгиев Павлов, 1-ви курс, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника", ТУ София;
  • Христо Иванов Динков, 1-ви курс, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника", ТУ София;
  • Евгения Тодорова Ставрева, 2-ри курс, специалност „Индустриален мениджмънт", ТУ София, филиал Пловдив

      Студентите, получили стипендията  „АББ Талант“ са:

  • Ерсин Улви Сюлейман, 3-ти курс, специалност „Електроника", ТУ София, филиал Пловдив;
  • Стефан Бисеров Гърбев, 3-ти курс, специалност „Електроника", ТУ София, филиал Пловдив