faculties_present_img

Факултативен курс по проектиране на съвременни аналогови CMOS интегрални схеми

CMOS1111.jpg

Факултетът по електронна техника и технологии организира от 15.03.2017г. двумесечен факултативен курс по проектиране на съвременни аналогови CMOS интегрални схеми.

Курсът е разработен в сътрудничество със специалисти от Melexis България АД и IDT България и е предназначен за студенти от Факултета по електронна техника и технологии, Факултета по телекомуникации и Факултета по автоматика на ТУ-София, студенти от Физическия факултет на СУ, специализанти и докторанти в областта на интегралната схемотехника.

Кандидатите трябва да имат базови познания по теоретична електротехника, полупроводникови елементи, теория на електронните схеми, аналогова схемотехника и микроелектроника.

За информация и записване: gpanov@tu-sofia.bg.