faculties_present_img

„Жената инженер"

8march.png

Във връзка с международния ден на жената – 8 март, Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София организира празнична среща-дискусия на тема:
„Жената инженер – идеи и препоръки за един развиващ се Технически университет – София.“

Събитието е част от Кампанията „Ако си дал, не си живял напразно…“
Срещата ще се проведе на  7 март (вторник), 2017 г., от 15:00 часа в
конфeрентната зала на Библиотечно-информационен център на ТУ – София.       
Целта на събитието е да се заздрави и разшири комуникацията между завършилите ТУ-София жени, академичната общност и студентите.
Събитието е посветено на Международния ден на жената – 8 март и е продължение на първото такова събитие, провело се през 2016 год.- „8 успешни алумни дами.
По време на срещата – дискусия се очаква да се обменят опит, идеи, препоръки, контакти и добри практики за един развиващ се ТУ-София.
За повече информация: http://career-alumni.tu-sofia.bg/                                                                                                                 

                                                                                                                                                                ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ !