faculties_present_img

Прием в магистърска програма „Компютърни системи и технологии (на немски език)"

Факултет за Германско Инженерно Обучение и Промишлен Мениджмънт обявява прием за обучение в магистърска програма по специалност „Компютърни системи и технологии (на немски език)“ с начало на обучението в летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Документи за кандидатстване се приемат в Студентска канцелария на Факултета – бл. 10, каб. 10212 до 22.02.2017 г.

За повече информация:
Тел.:     02 965 3094 – Галина Попова, ст. специалист Студентска канцелария
Тел.:     02 965 3082, 02 965 2254 – доц. Александър Ценов, зам. Декан по Компютърни ситеми и технологии (на немски език)
www.fdiba.tu-sofia.bg