faculties_present_img

Европейските стипендии за летен семестър на учебната 2016-2017 година

Уважаеми студенти,

Уведомяваме Ви, че от 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016-2017 година за европейските Стипендии за успех и Стипендия за специални постижения по Проект BG05M2OP001-2.003.0001  „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

 Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.

Графикът за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии може да видите тук.

 Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС  - летен

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС - зимен
 

Заповед за Промяна в размера на стипендии по проект „Европейски стипендии – фаза 1“

Главен счетоводител:                                       
(маг.икон. М. Иванова)