faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец Септември 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  Септември 2017г. са преведени по сметките на 20.09.2017г. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова