faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец май 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  май 2017г. са преведени по сметките на 22.05.2017г. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова