faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец март 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  март 2017г. ще бъдат преведени по сметките на 27.03.2017г. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова