Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлeктротехника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър).

Завършилите допълващо обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър)

Завършилите допълващото обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

...
Още...
Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за „професионални бакалаври”, завършили специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съче...
Още...