Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Топлоенергетика
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР” по направление
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6. Материали и материалознание
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
5.9. Металургия
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство

4. Природни науки, професионални направления

4.1. Физически науки

4.2. Химически науки

4.5. Математика

4.6. Информатика и компютърни науки


1 година – подготвително обучение 1,5 години – магистърско обучение  

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Ядрена енергетика
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР” по направление
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
5.1. Машинно инженерство
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.4. Енергетика
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6. Материали и материалознание
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
5.9. Металургия
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство

4. Природни науки, професионални направления

4.1. Физически науки

4.2. Химически науки

4.5. Математика

4.6. Информатика и компютърни науки


1 година – подготвително обучение 1,5 години – магистърско обучение

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Управление на проекти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 01.09.2017 г. – 20.12.2017 г.. Класиране до 21.12.2017г.. Записване на новоприети студенти до 10.01.2018г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от&nbs...
Още...